Aasmund


 Foto: Stian Andersen


Velkomen til den gamle heimesida mi! 

Dersom du vil sjå den nye, må du inn på www.aasmundnordstoga.no


I det daglege er eg mjølkebonde på garden Plassen i Vinje i Telemark. Her presenterer eg noko av det eg syslar med på kulturfronten - både før og no.

Her på framsida finn du informasjon om plateinnspelingane mine og tidlegare prosjekt, medan du finn konsertinformasjon, kontakt, presse og netthandel i menyen øvst på sida.

Eg tek rulett casino gjerne på meg oppdrag for bedrifter og private tilstellingar, men dei vert ikkje lagt ut på desse sidene. Her finn du berre offentlege konsertar.

 

Innspelingar:

NYTT ALBUM 5. APRIL 2013!

Guten

Songar av Aasmund Olavsson Vinje


Albumet er ein ein del av Språkåret 2013.

 

Medverkande:

Aasmund Nordstoga, song

Odd Nordstoga, song, trekkspel, piano og gitar

Henning Sommerro, flygel og trøorgel

Per Sæmund Bjørkum, fele

Gjermund Silset, kontrabass

Erland Dalen, slagverk

Andreas Utnem, trøorgel

Jørund Fluge Samuelsen, munnspel

John Vinge, autoharpe

 

Komponistar:

Evard Grieg

Odd Nordstoga

Jørund Fluge Samuelsen

 

All musikken er arrangert av Odd Nordstoga i samarbeid med musikarane

 

Produsentar:

Odd Nordstoga og Jørund Fluge Samuelsen

 

 

Våren av Grieg, Casumo seier folk. Det er ikkje heilt sant. Våren er ikkje berre av Grieg - Våren er i utgangspunktet eit dikt av Aasmund Olavsson Vinje, som handlar vel så mykje om det levde livet som om den grønkande årstida.

Men Griegs romanser med tekst av Aasmund Olavsson Vinje har sementert Vinjes dikt i romansetradisjonen frå slutten av 1800-talet. Det klassiske klangidealet og ideen om at musikken i seg sjølv er meiningsberande nok til å forklare teksten, har plassert Aasmund Olavsson Vinje i den klassiske nasjonalromantiske båsen. Det er nokså ufortent når ein ser på tekstene isolert frå musikken.

 

Når eg no har engasjert bror min Odd og Jørund Fluge Samuelsen til å gjera ny musikk og til å omarrangere nokre av Griegs songar, er det fordi eg tykkjer at A.O.Vinjes beste tekster fortener å bli høyrt med nye øyre.

At Odd er spurt er slett ikkje tilfeldig. Me er frå den same garden som A.O.Vinje voks opp på, og livet og tekstene hans er ein del av oppveksten vår. Odd har dermed forståing for og kjennskap til både tekster og artist som ingen annan låtskrivar. Jørund har produsert plater for meg før, og var dermed eit naturleg val som medprodusent.

 

Vårt mål var å skape enkle og sterke melodiar til Vinjes reinhogne og klåre dikt. Visesjangeren høver som hand i hanske, her er teksten hovudsaka - og melodien det som skal bera den fram. Eg tykkjer me har nådd målet.

Songane formidlar kjensler og tankar som er tidlause og universelle - som er beint fram menneskeleg og gripande. På plata finn me naturskildringar, kjærleiksdikt, formaning og livsbetraktingar. I Vinjes tekster finn ein både blomar og hjartesår - nett som i livet sjølv.

 

Vinje, februar 2013, Aasmund Nordstoga

 

 

Kort om Aasmund Olavsson Vinje  (1818-1870)

 

Husmansgut

Omgangsskulemeister

Lærar og student

Jurist og ”kopist” i dept.

Bladmann og poet

Samfunnsrefsar og frikar

Festmenneske og filosof

 

Aasmund Olavsson Vinje var ein av dei fyrste til å ta i bruk det norske målet som Ivar Aasen fann restene av og sette i system.

Vinje hadde talemålet i heimbygda med seg, så det fall seg lett for han å bruke ”landsmålet” til Aasen. Rett nok sette han sin personlege merke på målet, slik at Aasen mang ein gong var bekymra.

A.O.Vinje nytta norsk mål i både poesi og prosa etter som han var både esseyist, bladmann og poet. Det synte seg at det ”nye” målet var godt brukande om alle emne. Det var eit praktisk mål (eller brukført som Vinje sjølv ville sagt).

Det var ein friskleik i hans måte å skrive på, som var heilt ny på hans tid, og som godt kunne tene som førebilete for journalistar i vår tid også.

”Ferdaminne frå sumaren 1860” er eit godt døme på alle sider av Vinje som skrivande menneske.

Han er då og kalla Noregs ”fyrste moderne journalist”.

Poesien hans er ujamn. Men ein må koma ihug at mykje av det han skreiv av dette, var høvesdikting. Han måtte ”rive av seg” eit dikt i samband med ei tale, eit stemne eller ei onnor samkome. Mangt av dette har ikkje så høg kvalitet.

Når me no får denne plateutgjevinga med fleire Vinjesongar, kan me slå fast at i dei beste dikta sine, når han høgder der han står åleine i den norske diktarheimen.

Det er aldri noko uklårt eller ”overpoetisk” i desse dikta. Dei er reinhogne i form og innhald. Tekstene når fram og finn ein samklang hjå lesaren som få diktarar kan oppleva.

Dei beste dikta til AasmundOlavsson Vinje vil alltid vera ein viktig del av norsk kulturarv så lenge ”norsk tunge” finst.

 

Vinje, februar 2013, Olav Nordstoga------------------12 DAGAR I JOLA, Spelemannsnominert i 2011:

18 november 2011 kom Tolv dagar i jola, på Warner Music.

Som før er Abildsø Spelemannslag mannsterke med, og produsentar/arrangørar er John Vinge og Jørund Fluge Samuelsen. Denne gongen har eg med meg Unni LeoVegas Boksasp som duettpartnar, medan Toppåsen skolekor stemmer i så det er ein fryd! Som vanleg, hadde eg nær sagt, er bror Odd medmusikant i orkesteret, og til å traktere fløyter har Steinar Ofsdal stilt velviljug opp. Per Sveinson har sytt for å feste musikken til harddisken.

 Visene på plata femner jolesongar som eg vil tru heile familien kan stemme i. Alt frå Prøysens "Kva skal me gjera i joledagane", til den kjende svenske folkevisa "Staffan var ein stalledreng". Visene er presentert med stort musikalsk overskot. Ikkje minst takka vera ein gjeng med entusiastiske musikarar der brorparten er småbarnsfedre som har ynskt seg ei ny joleplate med kjende verdslege jolesongar til bruk rundt joletreet heime og på den store joletrefesten.

 

 28. JUNI 2010:

Friaren” - ein visebukett frå Aasmund Nordstoga

10 veker på VG-lista!

Lenker til Friarsnuttar på film:

TV-spot

Gunnhild Sundli og Aasmund Nordstoga

Kan den gamle, norske viseskatten gjerast aktuell og ”moderne”? Javisst, var svaret Aasmund Nordstoga ga med ”Ein visefugg”, ein cd som fekk så vel musikkjournalistar som det platekjøpande publikum til å sperre øyrene opp. ”Burlesk”, ”underfundig”, ”sprelske arrangement”, kunne ein lese etter lanseringa.

Nå er storebror Nordstoga på ferde igjen. Med ”Friaren” går han enda djupare inn i den folkemusikalske arven, og Abildsø Spelemannslag følgjer opp med ”strengeleik” av aller beste merke og med heilakustiske arrangement som kling som skreddarsydd til Nordstoga og visene hans. Resultatet blir ein visebukett med stort trykk og mykje energi, men på same tid med plass til det mjuke og varsame, som i voggevisene.

Det meir og helst mindre vellykka frieriet går att i fleire av songane, og cd-en er i seg sjølv eit regelrett publikumsfrieri, vedgår artisten:  

- Sjølvsagt vil eg først og fremst underhalde - utan å gå på akkord med eigne musikalske ideal. Så når vi stiller på konsertscenen, frir vi meir enn gjerne. Eg vil svært gjerne få publikum til å syngje med, og ”Friaren” har kanskje ein enda større allsongfaktor enn forgjengaren. Truleg sit fleire av songane, Prøysen og Jens Gunderssen så vel som fleire av folkevisene, enno fast i det norske, kollektive medvitet.

 Jørund Fluge Samuelsen og John Vinge har arrangert musikken og signert produksjonen, og som på ”Ein visefugg” kan ein også på ”Friaren” gle seg over at Aasmund Nordstoga har henta inn aktive utøvarar frå folkemusikkmiljøet, som Gunnhild Sundli som syng vakkert med i barnevisa frå Rissa (”Katta satt ’pund ommen og spann”). Men ikkje bare frå den yngre garden. Høyr berre Birgit Rike Lund frå Setesdal i avslutningsvisa ”Vinden rider høyt på sky”.

Albumet er spela inn i Rainbow Studio med meisteren sjølv, Jan Erik Kongshaug, ved spakane.


21. april 2009: Ein visefugg:

Nominert til Spelemannspris i klassa for beste viseplate 2009!

12 veker på VG-lista, og 5. plass i veke 19!

Terningkast 5 i VG, Side2 (Nettavisen), Varden, TA, BA, BT og fleire andre aviser.

Ein sterk niar i "Norsk på norsk", NRK P1!

I april 2009 platedebuterte eg med albumprosjektet "Ein Visefugg" på Warner Music. Dette er ein fugg (bunke) gamle flotte viser, samla inn i samarbeid med produsentane Jørund Fluge Samuelsen og John Vinge. Desse to har også arrangert visene til ein praktfull visefugg der Åsmund Reistad (mandola og gitar), Sondre Meisfjord (kontrabass), Jørund Fluge Samuelsen (munnspel), John Vinge (ymse tangentinstrument), Daniel Sandén-Warg (feler) og Odd Nordstoga (gitar og trekkspel) er med. Desse utgjer Abildsø spelemannslag. I tillegg medverkar Tuva Livsdatter Syvertsen (Valkyrien Allstars), Marit Karlberg (kvedar frå Valdres), Storm Weather Shanty Choir (Shantykor frå Stord) og Gideon Andersson (spelemann frå Sverige) på enkelte songar.

 Her er klypp frå pressemelding og plateomslag:

"Ein fugg er ein liten bunt/bundel (I. Aasens ordbok). Den kjende folkeminnegranskaren og historikaren Rikard Berge nytta nemninga på ei samling folkeviser: Norsk Visefugg. Denne fuggen kan me kanskje kalle folkelege viser. Før det vart enkelt å ta opp, skreiv folk opp slike songar når dei høyrde dei. Enten frå radioen, frå plate eller "munnleg overlevering". Det finst nok mange slike handskrivne visebøkar rundt ikring. Visene på denne cd-en femner om fleire emne, men ein fellesnemnar for dei er, at dei tenderar mot det burleske, og ein kan tenkje seg at visediktaren vil riste litt opp i besteborgaren, provosere og kritisere. Her er både rallar og prelat, himmel og helvete, kjærleik og lyst. Forfattarane visste inderleg godt at ein harsellerar ikkje med presteskap og moralsyn utan at nokon tek det til seg, og blir fornærma.

Dei verkar nok ikkje på same måten i dag, som då dei var ferske. Me vil nok sjå dei meir som morosam, velforma kvardagslyrikk. Likevel: ein ser kloa og brodden i teksta."

Singel: "Det er meg det samme hvor jeg havner når jeg dør".

 

FOLKEMUSIKK:

Eg har vunne B-klassa i kveding på Landskappleiken to gonger, og er dermed kvalifisert til A-klassa på kappleikar. Folkemusikken betyr mykje for meg, både som utøvar og tilhøyrar. Og vegen frå kveding til visesong er veldig stutt - i allfall for min del. Dei siste 10-15 åra har det blitt ein god del folkemusikkutøving:

 

Storegut

Storegut er ei framsyning med Per Anders Buen Garnås, Odd Nordstoga og Aasmund Nordstoga, bygd på tekster av A.O.Vinje. Han skreiv ein dramatisk diktsyklus om kjempekaren "Storegut" frå Edland i Vest-Telemark.

Hausten 2008 la Storegut ut på turné. Storegut blir også framført med Åsmund Reistad på gitar og Per Anders på fele.

 

Trispann

Folkemusikktrio med vekt på norsk vokal folkemusikk i eigne arrangement.
I Trispann er desse med:
Linn Korssjøen - song
Aasmund Nordstoga - song
Åsmund Reistad - gitar, kontrabass, mandola og song
Trispann gav ut ei CD-plate hausten 2004.

 

Tryllefløyta

Eg var så heldig at eg vart plukka ut til å vera Solsira (Sarastro) i storoppsetjinga Tryllefløyta! Dette var ei framsyning der Mozarts fantastiske opera vart framført av norske kvedarar og svenske folkemusikarar.

Bak framsyninga stod Rikskonsertane i Noreg, Svenska Riksteatern og Västanå teater. Regien var ved Leif Stinnerbom, medan librettoen blei omsett til nynorsk av Stein Versto. Stykket gjekk for fulle hus over heile Noreg og heile Sverige!

 

Livet er godt

Ei CD-plate (plateselskap: Heilo) med tekster av diktaren Aasmund Olavsson Vinje. Tekstutval og opplesing er ved Olav Nordstoga. Elles medverkar Ellen B. Nordstoga, Per Egil Hovland og Katrine Ganer Skaug.

Musikk av Edvard Grieg, Per Egil Hovland, Eivind Alnæs og folketonar.

 

ANDRE MUSIKKPROSJEKT:

Ein hage der inne

Dette er ein kammeropera av Glenn Erik Haugland (musikk) og Stein Versto (tekst), som vart spesialsydd for Kjela kraftstasjon i Vinje. Statkraft tinga verket til sitt 50-års jubileum i 2006.

Eg hadde ei rolle i stykket, i tillegg til jobben som produsent.

I dei andre rollene såg me Heidi Tronsmo, Ane Carmen Roggen, Berit Opheim, Tøge Talle og Per Andreas Tønder.

Vinjejenta Ingebjørg K. Vesaas hadde koreografien i samarbeid med Hedvik Lykke. Ho dansa sjølv i lag med Anita Vilenica, Marianne Kjærsund og Laura M. Coupe.

Slagverkarane Tomas Nilsson og Amund Sjølie Sveen framførde musikken i lag med Glenn Erik Hauglands elektronikk.

Ljosformar på prosjektet var Odd Halstensen.

Dette prosjektet er nok det største eg har engasjert meg i med tanke på økonomisk og adminstrativt ansvar. Men takka vere god hjelp og stor innsats frå alle partar, ikkje minst frå lokale krefter og frå Statkraft, gjekk det godt.

 

Løynde eldars land

I samband med 100-års feiringa av Tarjei Vesaas i 1997, var eg med på eit prosjekt som sette popmusikk til dikt av Tarjei Vesaas. Plata heiter Løynde eldars land, og den står seg framleis! Dei som laga plata i lag med meg var Erlend Fauske, Annelise Ringsby Fauske og Katrine Ganer Skaug.


© Aasmund Nordstoga 2012
Nike Free Turquoise|Nike Free Run Blue Tiffany|Nike Air Max Black White|Nike Air Max Black UK|Nike Free Run Black|Nike Roshe Run Blue UK|Nike Roshe Run Black|Tiffany Blue Nike Free Run|Nike Tiffany Blue|Cheap Nike Free Run Sale
I am learning to be happy within myself and not count on any Ladies Nike Air Max Sale man to make me happy. Masterbtion is becoming my best friend. after 3 days as he told that my lover will return. my lover returned in surprising way, i was chocked and was so happy I can say how much I grateful, My lover not only came back to me, but has left his other girl and now has engaged me, we are getting married next month, I don know what I would have done without this spell caster. Men Nike Air Max Mens UK Cheap can leave a cheating partner because they are more often the breadwinner. Women often have to stay because they earn less (or nothing if they been a SAHM), Nike Air Max Cheap Sale and because I think women feel more guilt about breaking up families. So really, it all comes down to money. Oddly, Cheap Nike Air Max 90 UK though, the more money a couple collectively has, the lower their risk of infidelity. Same goes with greater education and if they both have careers. I think that Nike Air Max 90 Cheap UK when a couple is educated, financially comfortable, and more or less equals in both regards, there is greater respect within the relationship and a greater likelihood Mens Nike Air Max 1 Shoes Sale of trying to FIX problems rather than committing the selfish act of cheating. I have recently been effected by infedelity. i just needed to know why he did it. what was so great about her. reading Susan Andersons book Your Outer Child Nike Air Max 1 Womens UK Sale realized it was nothing that i did. Her book opened my eyes to the concept of an outer child. our outer child is something that controls our outer emotions. Its that Nike Air Max 95 Mens UK Sale little birdy that makes us over react or even under react. anyways her book was an inspiration to me and is helping my relationship. you can find her book on amazon.Types Of Men Shoes Styles Different Names For Nike Air Max 95 Womens Cheap Sale styles is a fashion trend that have been in vogue for years. Men shoes names come in a variety of designs, color, features, brands, sizes and styles. Men love comfort when they wear shoes, so they go for footwear that is durable and quality. You can find names of shoes for men that you can select to fit your personal fashion style. Nike Air Max 91 BW Mens Trainers UK can come in the form of formal, casual or even designer shoes.
Cheap Nike Free Run Nike Free Run Mens UK Nike Free Run Womens Trainers Nike Free 3.0 V4 Mens UK Trainers Nike Free 5.0 + Mens Trainers Nike Free Run 3 Mens UK Trainers Nike Free 3.0 Cross-Country Womens Nike Free Run 3.0 V2 Womens Nike Free 3.0 V3 Womens Sale Nike Free 3.0 V4 Womens Running Nike Free 3.0 V5 Womens For Sale Nike Free 3.0 Weave Womens UK Nike Free Run 4.0 V2 Womens Nike Free 4.0 V3 Womens Running Shoes Nike Free Run 5.0 V4 Womens Nike Free Powerlines 2 Womens Trainers Nike Free Run 2 Womens Trainers Nike Free Run 3 Womens Trainers
It too late. Nike Free Turquoise While there aren any hard statistics on female infidelity, most experts agree that it on the rise, especially among women who have their own careers and a degree of financial independence. A University of Washington Nike Free Run Mens Blue study found that people who earned $75,000 or more per year were 1.5 times more likely to have had extramarital sex than those earning less than $30,000. Womens Nike Free Pink And with so many women in the workplace, it's no surprise that among the spouses who cheated, 46 percent of women and 62 percent of men did so with someone they met through work. Another big factor in the rise in female infidelity is the Internet. Sexual Tiffany Blue Free Run 3 Mens infidelity often starts with emotional infidelity, and digital technologies offer an abundance of opportunity for emotional (and thrilling) connections: The return of an ex, a workplace flirtation, a Facebook friendship that becomes more than friends. Women are extremely susceptible Nike Free Run 3 Womens Tiffany Blue to "emotional infidelity," which starts as friendship, often with colleagues or seemingly harmless online relationships, and slowly progresses to something more. A gradual blurring of the lines between friendship and deeper intimacy draws even happily partnered people into relationships they never saw coming. Guys, think your wife would never Nike Free 5.0 Running Shoes cheat? Think again. When men get angry about something, they tend to lash out, but women often self silence and bottle up their emotions. As Helen E. Fisher, research professor of anthropology at Rutgers University, Womens Nike Free 5.0 Pink says, want to think women don cheat, and women want men to think they don cheat, and therefore the sexes have been playing a little psychological game with each other. Maybe this isn't so much a game as a Nike Free Run 2 Red Mens reflection of the double standard and culture of forgiveness that favors men "boys will be boys," as the adage goes when they cheat. But as we're learning, Nike Free Run 2 Womens Pink cheating is an equal opportunity sport, one that women are just as likely as men to play. I was cheated on, then became the cheater. Either side sucks to be on. And never say never. I thought I would never Nike Roshe Tiffany Blue ever get cheated on because I was the perfect wife ( or so I thought ) and I definately NEVER could cheat on anyone. Ended up having a 3 year affair Nike Roshe Black Mens and still trying to get rid of the guy that I cheated with. I want nothing to do with him Nike Free Run 3 Pink UK or my husband. They are both losers.
The types of men's shoes can be clog, Nike Air Max Trainers heavy duty shoes, oxford shoes, chukka shoes, hiking boot, moccasin, loafer, mule, sandals and others. Some of these shoes are unisex, that is, shoes that men and women can wear. Men can choose the right Mens Nike Air Max UK to wear with the clothing that goes with such footwear. Shoes are accessories that can enhance your look. Men shoes can be classified as both formal and informal shoes, Nike Air Max UK Cheap depending on how they fit into the footwear fashion trend that men can wear to casual or formal occasions. Depending on the type of men trousers that is combined with different shirts type, you can completely change your appearance by the kind of shoe styles that you wear. Apart from the usual trainers and classic black that men wear, Nike Air Max 90 UK there are different types of shoes that men can choose from, both in styles and colors. Wearing the kind of shoes will greatly depend on the trousers or pants you wear. The types of pants that men wear with different shoes names are, jeans and denims, pleated pants, khaki trousers, flat front pants, cargo pants, chinos, cropped pants and others. Some of Womens Nike Air Max 90 Sale these pants can be combined with type of footwear to wear to casual or formal events. Mens Nike Air Max 95 Sale can select these shoes types, oxford shoes, tennis shoes, loafers, moccasin, sandal, clog, heavy duty boots, mule shoes, or bootee shoes. The list of shoes is endless. What To Wear With Men Shoes TypesMen can also check the color of their ties and socks to see which color matches. They must not necessarily be of the same color, Womens Air Max 95 UK contrast color can bring out a very good combination as well. One of the trend rule is that the color of the shoes should match the pant's color or the shoes should have a darker color. Let the color of your belt be of the same color as that of your shoes. Jeans always look fashionable with any type of sneaker or boots, Womens Air Max 1 Green as well as loafers. In fact, jeans can go with any type of shoes as long as the shoes are not too shiny. Boots can go well with khaki pants, loafers are perfect with polo shirts. You should bear in mind that if you wear a more dressier pants, you should make sure that your shoes are stylish Air Max 2011 Black UK as well to match each other. Oxford men shoes can be worn with chinos. There are different types of colors of men shoes that you can get that matches the color of your pants and shirts. The look you want to achieve Air Max 2014 Black Sale is important when you are choosing the color of the shoes. When you wear black trousers, match it up with black, gray or navy shoes. When you are wearing any of the color combination of shirt or pants colors of green, Air Max 2014 Black UK brown or beige, you can match it with brown shoes.
Tiffany Style Nike Shoes Nike Free Mens Grey Tiffany Blue Nike Free 3.0 V4 Mens Nike Free 5.0+ Mens Orange Blue Nike Free Run 2 Mens Black White Neon Pink Nike Free Run 3 Mens Nike Coral Red Shoes UK Nike Free Run Tiffany Blue Nike Punch Pink Trainers Nike Free Womens Hot Punch Nike Free 3.0 V4 Womens Teal Blue Nike Free 5.0+ Womens Black Nike Free Run 2 Womens Pink Gray Tiffany Blue Nike Free Run 3 Womens
I hope you can help. I'm in good physical shape and exchanged my aerobics routine Cheap Nike Roshe Sale to dancing (to top VH1 dance music like Gaga). I usually dance a good 30 40 min. total). I've been doing this about 4 months. I also started a new job 2 months ago which is active. On my feet 9 hours, 6 days and it can get pretty active). Nike Roshe Run Black always in sneakers except for dancing. Since I have carpeting, I've been using "Isotoner" slippers. They're nice and smooth on the bottom (for turns, etc.), and a bit similar to ballet slippers perhaps? My legs are contantly achy (but I LOVE to dance instead of exercise). I'm also worried about my knees, I don't want to damage anything. Also I just turned 50. PLEASE what could you suggest I wear for my feet? Any help will be Nike Roshe Run Blue UK greatly appreciated! Thanks so much for your time and kind help. Yes, I'd recommend you look at some more supportive footwear for your dancing I can imagine that your legs are achy based on the amount of time you Nike Roshe Run Red Womens spend on your feet in addition. I LOVE those Capezio's. I tried several stores looking for them, but can't find them. I agree that I do need better support. I purchased the closest thing I could find that would help. A pair of Nike "Free Training Fit." They're very lightweight Nike Roshe Run Mens Gray and incredibly flexible. Although I think I would really like those Capezio's more! I just dumped $90 on the Nike's but will probably end up treating myself to a pair of the Capezios. watch this! I looked up from my nachos, and my friend T. was pulling a long, Nike Roshe Run 2014 Mens Blue black rooted, bleach lightened strand of hair from her head. My confusion grew as she stuffed it into the chili atop her half gnawed burger. Mom Nike Roshe Run Suede Mens UK showed me how to do this. She summoned our server. is really gross? But there a hair in my food. I don think I should have to pay. woman sighed. Though I never witnessed anything like this before, an eighteen year old girl running Nike Roshe Run Yeezy Mens Grey a scam was hardly a new menu item for her. She grabbed the plate Nike Roshe Run Womens Size 4 and returned several minutes later, plunking it back on the table. eyes and then at her scalp. I went to a local pizza joint very good local chain, and had a nice pizza with my wife. We had some leftover slices (2) and I had them for lunch the next day. I was almost finished with the very last slice, just eating the last little bit of crust, when I bit into something strange. Nike Roshe Run Mesh Womens UK turned out to be a twist tie, like off a bread bag. I stopped at the place on the way home that night and (calmly) told the manager what happened and showed her the tie. She apologized and went into the kitchen to talk to the cooks. I thought we were Nike Roshe Run Slip Womens Pink done and walked out and got in my car, when she came out and knocked on my window. It turns out we weren quite done she wanted my information (name, etc) that she wrote in a book they kept at the counter. She gave me a free replacement large pizza, which we took advantage of later that week. I didn scream or holler, and since I was literally down to the last bite of the entire thing, I really didn expect a replacement. They went overboard to correct the situation, Nike Roshe Run Suede Womens Blue and we certainly continue to eat there. Polite works a lot better! May 13, 2013 at 6:09 pm Reply wouldn be surprised if servers are putting things in your food and messing with your check on purpose. they would, they could get FIRED, so Nike Roshe Run Woven Womens UK I have had 3 servers ((I)))HELPED GET FIRED, HOW DO YOU LIKE THAT? So it up to YOU to not do the wrong thing. If they do that, they are hurting themselves by having to PAY to serve us since they have to Nike Roshe Run Yeezy Womens Red a percentage of SALES to the hostess, bussers, and bartenders. am never, ever, snippy with anyone who handles my food no matter what the problem is because i know what may or may not happen to my meal.
Nike Blazer Grey Nike Blazers Sale Mens Nike Blazers High Suede Womens Nike Blazers High Leopard Nike Blazer Mid Suede Mens Nike Blazers Mid Womens Mesh Nike Roshe Run Yeezy Nike Blazer Low Suede Shoes Nike Blazer Low Womens UK
Stylistically, women's shoes come in a tremendous variety of bright colors and tend to use white in the sole and design of the shoe. Men's shoes tend to use a lot of greens, blues and reds, and use black more frequently than white in their soles and design. A look at the difference in style between the men's Nike "Free" and the women's Nike "Free" line reveals certain consistent similarities. For instance, the design on both lines is fairly clean and simple, and the shape of the shoes is very similar. The main difference between the lines is the color palette, and again the women's shoes have a brighter range of color choice than the more earthy colors of men's shoes. Read more from him at his website, GoodInBed. In a committed relationship nothing hurts more, or is harder to recover from, than infidelity, and this is even truer when it's the female partner who's been doing the cheating. In recent years I've noticed a precipitous rise in the number of men who have been betrayed by adultery, and while there's an overall consensus among professionals that female infidelity is on the rise, the trend doesn't garner nearly as much attention as male infidelity That's surprising, because female infidelity is often much more damaging to a marriage. Don't get me wrong: Male cheating is definitely harmful. But when a woman fools around, it's often the death knell to a couple's relationship. It often said that men cheat for sex, while women cheat for love, the theory being that men can more easily compartmentalize sex and emotion, while women typically need to experience an emotional connection to a person before feeling sexual desire. Without those pesky emotions to stand in the way of a potential mistake, a guy is much more likely to get himself into trouble (especially if alcohol is involved and inhibitions are down) or to get involved with someone for whom he has no feelings. That's not to say that men don cheat because they unhappy, in search of an emotional connection or simply bored in their relationship (a topic we're currently analyzing at Good in Bed), but many of the men I encountered who have cheated on their wives often have no desire to leave their primary relationship. Many of them even characterize themselves as happily married with satisfying sex lives. That's one of the reasons there often a better chance that a couple will stay together and try to work things out when it's the man who's doing the cheating, rather than the woman. For men, cheating often tends to be opportunistic they're in the wrong place at the wrong time and the cheating doesn't necessarily mean anything emotionally whereas with women the desire to cheat is often less opportunistic and more deeply felt. It's often more a matter of the heart than of the genitals. Sure, some women cheat for the sex, but many also cheat for another chance at love, or to confirm to themselves that their primary relationship is really over. A woman who cheats is often a woman who doesn want to work it out. She already invested time trying to work it out, and she done.
Winter is a suitable time to carry Nike Air Max 90 White out population exercises for it is so cold a season, long distance run, one of the most popular sports, is praised highly by the masses, doing long distance race in winter could make people strong to stand up to the cool air, at the same time it is able to makepeople energetic and firm a lot. And then how can people do long distance run actually As is well known, the temperature is quite low in this season, if people want to do running in the morning, they can not put on much too little, particularly they ought to keep the midsection warm a lot, to prevent the stomach from discomforting as a result of coldness. It would be best for sportsmen to have some water ahead of going to take exercise, because which could supply water for the body, relieving one night of mouth parched and tongue scorched, and decrease the blood density, to promote blood circulating and the new superseding the old greatly. Is is not better for a few people to do running as soon as they go out, the experts suggest that sportsmen had better rub their hands and face together firstly, afterwards knead two ears and put on a pair of warm mittens, to protect themselves from hurting by coldness. Second, they needs roll legs a little and exercise the knees properly. In the end, breathe deep and clean the heart, so they could set out to take exercise at once. After people hold the right way of starting running, they may keep bodice anteverted slightly and make two eyes look at the front horizontally, two arms swaying freely with the rhythm of running, people also should make tiptoes towards the right front, avoiding becoming the strange shape, in the meantime pushing should have strength and falling to the ground ought to be gentle, the whole motion may be free a lot. Generally speaking, the movement of touching the ground has two kinds of methods in all, one kind is feet palm or outside the palm toughs ahead, its virtue is that the speed is quick and the result is more effective, however, it may takes lots of strength, it is good for these people who are planning to make great progress. The other one is the whole palm toughing transiting to the front palm pushing, this kind would make the muscles of legs relax much, it will save efforts when people are running, but may need more time, in summary, the way fits lots of people and the beginners, it is suitable for regular exercise. In addition, breathing is really of great importance. Long distance running belongs to aerobic metabolic movement, taking part in all big organs moving, especially breathing system, during running the requirement of the body to oxygen may increase constantly, so people must learn to notice the rhythm of beathing well.
The cattle provide that. No delivery needed to the cattle. They have 4 legs and walk about the pasture nicely. The grass also stops soil erosion. In the winter time, the cattle eat the grass that is in the field, and keep down the potential for a grass fire. Hay? We use very little of it to them . We just let a pasture grow tall, and when winter comes the grass dies and dries out, and they eat it right where it is. The next spring, new shoots appear and the cycle starts all over. Very sustainable this way.April 24, 2012 at 9:53 am ReplyResturants throw out an amazing amount of food, doesn matter what type of resteraunt either. I work in fast food and we could feed at least 15 to 20 or more people a night with the we throw away. Many of us hate doing it too, because we know what it like to not have money for food! I also see people spending almost 40 dollars feeding their family at fast food, when you could literally buy ingrediants for meals at home and it would be healthier and you would actually know what goes into it.April 24, 2012 at 3:56 am ReplyI not convinced on 1. I agree that meat is much better for you, but farms are much more resource efficient or we wouldn be doing it that way. Those animals grow faster with fewer total inputs. You would have to create a lot of pasture and provide water to it to feed the world on pastured meat. 3 locally grown yes; totally organic not so much. Again, large scale organic takes a lot of land, time, and resources which is why it costs more. I don have anything against tree huggers ( i planted about 3400 trees on my land over the last ten years) but I hate sloppy research and journalism.April 23, 2012 at 12:13 pm ReplyAll farming is government subsidized. Methods are not generally taken into account. The proposed changes are not eco friendly if not sustainable. I am a small local farmer and my operations are subsidized. I don like the corporate factory farms either and would rather avoid their output as I don want to ingest the by products of their inputs. But in looking at the larger picture, just because you don use these methods, you are not necessarily green or eco friendly. There are trade offs in practicing the grass fed methods mentioned mainly the use of finite land resources that will not allow us to feed the world population using and free range agricultural practices. I do agree that a largely vegetarian diet does come closer to this as vegetation is a more land and resource efficient way to feed people.April 23, 2012 at 1:51 pm ReplyI agree. Some of the most delicious and healthy food I ever had was actually vegan.GMO are organic. Plants that are genetically modified (GMO plants) don need fertilizer, pesticides or lots of herbicide to help them grow. GMO plants are excellent for the environment and are much better yielding than traditional organic farming, which loses much of its crop to pests and poorer growth. We need to stop demonizing GMO plants. Please look them up and learn before deciding against them. Banning GMO plants is like banning birth control: it bad for everyone and everything.April 23, 2012 at 12:06 pm ReplyIt sad how much food grocery stores throw away, too. There was a food network show a while ago in which a couple of chefs made gourmet meals from food that was destined for the trash it was very enlightening. I asked at my local supermarket, and learned that even perfectly good produce that will never sell by the expiration date is trashed. Employees aren allowed to take it home! What a waste. I wish they could ship it to a soup kitchen or something. It would make outrageous soup.
It sounds like if it phased me, it would have by now, wouldn have it considering the few times I have, that didn TMt do anything either, it TMs like being nice doesn TMt and being mean doesn TMt. Being mean though actually got 2 of the 3 servers fired, so I will say YES, it helped then. seem like the type of customer i would hate to have, no matter how well you tip. Because I want perfect service? That what EVERYONE WANTS, so would you hate me? sure that 98% of the time there is a problem at a restaurant is just someone who is overworked and underpaid and probably dealing with poor management. you know, we have had times where we were one or 2 or 3 of the only tables(not any larger than 2 people at a table), that had problems. Sometimes we were the ONLY CUSTOMERS and had issues. Most servers are lazy, don you get that? Most don want to WRITE DOWN what you say even after asking even. That how LAZY they are. Then, when they forget something and you tip poorly, they think you are cheap, well STUPID LOOK AT WHAT EFFORT YOU DECIDED TO PUT INTO OUR SERVICE!!! Some servers have no common sense to speak of. know, i had people actually take money out of my tip jar to pay their checks " like, dollars, not give a penny take a penny. THEFT, do you realize that? I have had a customer once that had wanted a penny out of my tip jar at the donut shop when I worked there about 10yrs ago and I told them that is my money not A PENNY, TAKE A PENNY. Even a DOCTOR wanted to do that. Do you realize how SELF CENTERED that is? We WORK for a money, this isn TMt feel sorry for the SPENDERS WEEK. and give these poor people a break already. server would take 2 cents out of their own pocket if they didn TMt even TRY to CATCH that mistake. Do you honestly think that the waitress compared the menu to the check? NO, SHE WAS A LAZY ASS, SELFISH BITCH. So WHY should she deserve 20% for that, HUH? 2 cent isn TMt a lot to ask from a server since THEY messed up and want our money. For real, don TMt make us do YOUR WORK and we will pay for doing yours that you were SUPPOSED to have done. When I represented this(the FIRST FREAKING TIME WE WERE THERE EVEN AND ONLY), she said she never noticed this. I felt if she would have compared the menu to the check, she would have not have said that. So you see how LAZY and UNCARING they are about the customer TMs money, because honestly, if she would have just missed it, she would have immediately said she was sorry . WTF SHOULD I give them a break? THEY DON CARE ABOUT GIVING ME 2 CENTS OF THEIR OWN POCKET EVEN. You make it seem like that I care about 2 cents when in fact THEY DO that I don seeTHEM giving us their 2 cents. DO YOU SEE MY POINT? 2 cents is , WHY can TMt you see that you asshole? does it matter if they have to work a little harder to fix the check while you spend more time enjoying your evening? not working harder, it actually checking over the bill as most servers don Go on, ask servers if they compare each bill prices to the to menu prices.
The yuan was not to blame for the trade deficit with China, Foreign Ministry spokesman Qin Gang said in response to a question about recent comments by Treasury Secretary Timothy Geithner and calls from US lawmakers to pass a bill threatening to press China over its yuan exchange rate policy. Generally speaking, any amount of exercise may make you feel quite good, the minimum to prevent oneself from diseases is to take exercise at least 30 minutes everyday, "A huge amount of facts has demonstrated the yuan exchange rate is not the main cause of the imbalance in Sino US trade," Qin said in a statement on the Ministry's website."Do not politicize the yuan exchange rate issue," he said.Qin said that it is a basic fact that Sino US trade is mutually beneficial and China does not seek surplus of trade. China has taken "active" measures to expand US imports to balance bilateral trade, he said.During the first quarter of this year, US exports of goods to China increased about 50 percent year on year, compared with less than 20 percent for other regions.Since July 2005, the yuan has risen by about 21 percent against the dollar, raising costs of Chinese exports to the US. But the US trade deficit with China has not improved much, Qin said, pointing out that the international division of labor is the major cause of the predicament of the traders.The blocking of high tech product exports from US to China is also a major contributor to the deficit. "It is an important factor in causing such an imbalance."The yuan appreciation will not solve the problem of US trade deficit, nor can it help improve employment, raise the low savings rate of US citizens and their excessive lending based consumption. "Relevant people in the US political circles should think seriously about how to solve the structural problems of the US economy instead of pointing fingers at others."As the G20 summit for leaders of major developed and developing countries draws near, some US lawmakers have renewed pressure on the US government to force China to let the yuan appreciate against the dollar."Americans know clearly that the yuan's value is not behind the US trade deficit," said Ji Jun, a researcher at the Institute of Strategic Study at the Party School of the Communist Party of China Central Committee.